1st Mate – pierwszy na świecie zintegrowany z silnikiem system powiadamiania o człowieku za burtą i zapobiegający kradzieży!

Firma Mercury Marine wprowadza 1st Mate – pierwszy w branży zintegrowany z silnikiem system elektronicznej zrywki z funkcją powiadamiania o człowieku za burtą oraz immobilizer z funkcją zbliżeniową zapobiegającą kradzieży w jednym.

1st Mate marki Mercury i Quicksilver to pierwszy na świecie zintegrowany z silnikiem system z funkcją powiadamiania o człowieku za burtą oraz funkcją zbliżeniową zapobiegającą kradzieży – elektroniczna zrywka i immobilizer w jednym. System 1st Mate wykorzystując nowoczesne, super wykonane breloki dla maksymalnie 8 osób, wyłącza silnik lub włącza alarm dźwiękowy w przypadku, gdy ktoś wypadnie za burtę, a także opcjonalnie wysyła powiadomienia do kontaktów podanych na wypadek sytuacji awaryjnej. Jeśli brelok nie znajduje się w zasięgu, system wyłącza silnik lub ustawia się w trybie serwisowym. Wszystkie te funkcje spełniają najważniejszą potrzebę posiadaczy łodzi – potrzebę bezpieczeństwa.

System 1st Mate składa się z inteligentnej jednostki centralnej, breloków oraz aplikacji mobilnej, która jest zintegrowana z silnikami łodzi. Wszystko po to, aby ratować czyjeś życie oraz chronić mienie. Do jego trzech najważniejszych funkcji należą: elektroniczna zrywka – monitorowanie i ostrzeganie w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, funkcja powiadomienia osób na lądzie o niebezpieczeństwie, a także zapobieganie kradzieży łodzi i/lub jej silników.

Te trzy najważniejsze funkcje produktu działają w następujący sposób:

  •   Elektroniczna zrywka – system monitorowania i ostrzegania, gdy człowiek wypadnie za burtę:

System ten chroni kapitana łodzi oraz maksymalnie siedmiu pasażerów. Jeśli system wykryje, że kapitan wypadł za burtę, urządzenie wysyła powiadomienie do jednostki centralnej, aplikacji oraz breloków wszystkich pasażerów. System odcina silnik i wysyła na telefony pasażerów specjalne instrukcje za pośrednictwem aplikacji. Instrukcje te informują pasażerów o tym, jak uruchomić silniki ponownie i bezpiecznie zawrócić łódź do miejsca, w którym człowiek wypadł za burtę. Podobnie, jeśli pasażer wypadnie za burtę, system wysyła powiadomienia do kapitana i innych pasażerów. Kapitan otrzymuje instrukcje dotyczące kierunku, w którym należy zawrócić łódź, aby dotrzeć do miejsca, w którym człowiek wypadł za burtę.

  •  Komunikat o niebezpieczeństwie – powiadomienie wybranych osób na lądzie:

Jeśli kapitan łodzi jest sam, a system wykryje, że wypadł za burtę, wówczas wyśle komunikat o niebezpieczeństwie do kontaktów alarmowych, które kapitan wprowadził do aplikacji na wypadek sytuacji awaryjnej. Komunikat o niebezpieczeństwie obejmuje lokalizację GPS oraz datę i godzinę wypadnięcia człowieka za burtę. Funkcja ta jest również użyteczna, gdy kapitan nie jest sam i wypada za burtę, ale pasażerowie z jakiegoś powodu nie są w stanie zawrócić łodzi do miejsca, w którym miało miejsce zdarzanie, lub nie mogą wciągnąć kapitana na pokład.

  •  Zapobieganie kradzieży – immobilizer:

Niektóre funkcje systemu zapobiegania kradzieży różnią się w zależności od technologii silników łodzi. We wszystkich przypadkach system zapewnia funkcję blokowania silnika. W przypadku łodzi napędzanych silnikami zaburtowymi Mercury z technologią Mercury SmartCraft system nie tylko wymaga polecenia odblokowującego z poziomu aplikacji kapitana lub urządzenia podręcznego, aby uruchomić silniki, lecz również w przypadku silników wymontowanych z łodzi wymaga wykrycia sygnału aktywującego z systemu zanim zostaną ponownie uruchomione.